KONEKTIVNI TRANSFER: NOVI SAD - BEOGRAD - NOVI SAD

--KONEKTIVNI TRANSFER: NOVI SAD - BEOGRAD - NOVI SAD

Za sve putnike koji u našoj agenciji uplate turistički aranžman, u okviru kog je autobuski polazak samo iz Beograda, naša agencija obezbeđuje konektivni transfer, na relaciji Novi Sad - Beograd - Novi Sad, osim ako sam organizator nije to predvideo svojim programom.
Takođe, ukoliko organizator putovanja nudi takav transfer, ali zahteva određen minimalan broja putnika (npr. 4, 10 ili 20), naša agencija može svim svojim putnicima pružiti uslugu transfera, po ceni od 2.000 dinara (sveukupno za oba smera), bez obzira na broj putnika. Za detalje pozovite našu agenciju (021/523-863, 451-156).